Kvalitet & Miljö

Vi på Preform AB har miljö som en viktig punkt i vår verksamhet.

Kvalitet & Miljö

Vi på Preform AB har miljö som en viktig punkt i vår verksamhet. Vi tar hänsyn till produktens miljöpåverkan vid inköp samt vill vi att våra samarbetspartners ska dela vår syn på miljön. Vi arbetar kontinuerligt med att miljöanpassa vår verksamhet. Återanvändning är en viktig del i vårat miljötänk, som t.ex. att återanvända pulverfärg i vår pulverlackeringsanläggning.

Hela företaget är engagerat och införstådda med vårt övergripande miljöarbete. En stor vikt lägger vi på att det skall vara enkelt att arbeta med miljö i vår verksamhet. Vi strävar hela tiden efter att alla rutiner skall kunna bli ännu mer miljöanpassade. I vårt kvalitetssystem finns all information om hur varje anställd skall hantera olika situationer som kan uppstå ur miljösynpunkt, detta är ett led i hur vi enkelt arbetar med vår miljösyn.

Vi vill alltid kunna erbjuda den bästa kvaliteten på våra produkter. Det förebyggande arbetet är av största vikt för oss, samt att alla anställda har rätt kunskap och information för att kunna förbättra sitt arbete. Löpande i tillverkningsprocessen görs kontroller för att kunna säkerställa kvalitén. Denna kontroll görs på samtliga artiklar såväl som på prototyp och serietillverkning, bara för att vi skall kunna bibehålla en hög och jämn nivå på vår kvalitet.

Vi är certifierade i enlighet med: ISO 9001 och ISO 14001

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi på Preform AB har miljö som en viktig punkt i vår verksamhet. Vi tar hänsyn till produktens miljöpåverkan vid inköp samt vill vi att våra samarbetspartners ska dela vår syn på miljön. Vi arbetar kontinuerligt med att miljöanpassa vår verksamhet. Återanvändning är en viktig del i vårat miljötänk, som t.ex. att återanvända pulverfärg i vår pulverlackeringsanläggning.

Hela företaget är engagerat och införstådda med vårt övergripande miljöarbete. En stor vikt lägger vi på att det skall vara enkelt att arbeta med miljö i vår verksamhet. Vi strävar hela tiden efter att alla rutiner skall kunna bli ännu mer miljöanpassade. I vårt kvalitetssystem finns all information om hur varje anställd skall hantera olika situationer som kan uppstå ur miljösynpunkt, detta är ett led i hur vi enkelt arbetar med vår miljösyn.

Vi vill alltid kunna erbjuda den bästa kvaliteten på våra produkter. Det förebyggande arbetet är av största vikt för oss, samt att alla anställda har rätt kunskap och information för att kunna förbättra sitt arbete. Löpande i tillverkningsprocessen görs kontroller för att kunna säkerställa kvalitén. Denna kontroll görs på samtliga artiklar såväl som på prototyp och serietillverkning, bara för att vi skall kunna bibehålla en hög och jämn nivå på vår kvalitet.

Vi är certifierade i enlighet med: ISO 9001 och ISO 14001