+46 (0) 70 726 27 13

Välkommen till Amlo Group

Din partner för INNOVATION, UTVECKLING och FRAMTID!

Välkommen till Amlo Group

Din partner för INNOVATION, UTVECKLING och FRAMTID!

Välkommen till Amlo Group

Din partner för INNOVATION, UTVECKLING och FRAMTID!

Din partner för INNOVATION,

UTVECKLING och FRAMTID!

Inom Amlo Group vill vi genom stark kompetens, högkvalité, korta leveranstider och högservicegrad erbjuda helhetslösningar inom plåtbearbetning, skärandebearbetning, svets och montering till lägsta möjliga totalkostnad.

Har du frågor? Maila oss!

Våra verksamheter

Preform

Här kan du se Preform’s tjänster ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

Svetsman

Här kan du se Svetsman’s tjänster ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

lmvindustri

Här kan du se lmvindustris tjänster
 

Miljö

På AMLO Group AB har vi miljö som en viktig punkt i vår verksamhet. Vi tar hänsyn till produktens miljöpåverkan vid inköp samt vill vi att våra samarbetspartners ska dela vår syn på miljön. Vi arbetar kontinuerligt med att miljöanpassa vår verksamhet.

Alla verksamheter i AMLO Group skall vara engagerade och införstådda med vårt övergripande miljöarbete. En stor vikt lägger vi på att det skall vara enkelt att arbeta med miljö i våra verksamheter. Vi strävar hela tiden efter att alla rutiner skall kunna bli ännu mer miljöanpassade. I våra kvalitetssystem finns all information om hur varje anställd skall hantera olika situationer som kan uppstå ur miljösynpunkt, detta är ett led i hur vi enkelt arbetar med vår miljösyn.

Kontakta oss