Om oss

Preform är specialist på tunnplåtsbearbetning och tillverkning av avancerade komponenter.

Om Preform

9

Preform är specialist på tunnplåtsbearbetning och tillverkning av avancerade komponenter.

Vi levererar produkter till kunder inom ett brett spektrum av branscher, allt ifrån fordonsindustrin till läkemedelsindustrin. Den kompetens i form av våra anställda och den utvecklade maskinpark vi har, gör att vi arbetar i de flesta material så som svartplåt, galvaniserad plåt, aluminium, rostfritt och koppar. Vi erbjuder dig som kund en helhetslösning från prototyptillverkning till serieproduktion. Det som är en stor fördel med Preform är, att vi kan erbjuda en färdig produkt, det vill säga från plåtformat till ytbehandlad och om så önskas med monterade detaljer.

Ett nära samarbete med dig som kund är viktigt för oss för att produktutvecklingen ska ske så kostnadseffektivt som möjligt och för att vi hela tiden ska vara beredda på anpassningar, som kan krävas för dina behov.

Bakgrund

Preform är en avknoppning från Esab sedan 1999. Företaget har varit i två bolags ägor fram till 2013, då bolaget förvärvades av AMLO Group AB.

Har du frågor?