Tjänster

Svetsman erbjuder komplett tillverkning efter kundens underlag. Det betyder att kunder erbjuds ett helhetskoncept, där Svetsman tar hand om allt från beställning av ingående material och komponenter samt tillverkning inom flertalet teknologier, till montering och leveranser.

Laserskärning

Vår lasermaskin gör oss konkurrenskraftiga och effektiva på marknaden tack vare dess flexibilitet och högkvalitativa bearbetningsmetod. Maskinen skär format upp till 3000 x 1500 mm, max 20 mm i kolstål samt 15 mm i rostfritt

Lasertekniken används framgångsrikt då man ska serie- och enstycktillverka en detalj för många olika produkter. Tekniken erbjuder otroliga möjligheter när det gäller konstruktion, kapacitet och materialval, lasertekniken klarar även att skära de figurer och former som ingen annan metod skulle kunna genomföra.

Gasskärning

Gasskärning i samarbete med vår systerfabrik Lmv i Lönneberga

Kantbockning

Bockning utföres i maskiner med arbetstryck upp till 300 ton max längd 4 m.
Vi större serier sker bockningen i automatiserade anläggningar på systerfabriken Preform i Laxå.

Maskinell bearbetning

Maskinell bearbetning i CNC styrda fleroperationsmaskiner, horisontella och vertikala samt CNC styrda bäddfräsar och svarvar sker på våra systerfabriker Preform i Laxå samt på Lmv i Lönneberga

Svetsning

Svetsning/Robotiserad svetsning
Svetsning sker såväl manuellt som med svetsrobot.
Vid större objekt sker svetsning med robot på systerfabriken Lmv i Lönneberga.

Ytbehandling

Pulverlackering med femstegs förbehandling sker på systerfabriken Preform i Laxå. Lackering med highsolid färg med fristråleblästring med Steel grit som förbehandling sker på systerfabriken Lmv i Lönneberga. För övriga ytbehandlingar använder vi våra samarbetspartner.

Montering

Montering av produkter med hydraulik, pneumatik, el samt styrning med olika styrsystem sker på vår systerfabrik Lmv i Lönneberga.