Tjänster

Lmv erbjuder komplett tillverkning efter kundens underlag. Det betyder att kunder erbjuds ett helhetskoncept, där Lmv tar hand om allt från beställning av ingående material och komponenter samt tillverkning inom flertalet teknologier, till montering och leveranser.

Genom att vi förfogar över stora lokaler med traverser med hög lyftkapacitet har vi möjlighet att hantera stora objekt.

Gasskärning:

Gasskärning i grovplåt upp till ca 300 mm i format upp till 6000*2500mm.

Kantbockning

Bockning utföres i maskiner med arbetstryck upp till 300 ton max längd 4 m på vår systerfabrik Svetsman i Vimmerby.
Vi större serier sker bockningen i automatiserade anläggningar på systerfabriken Preform i Laxå.

Maskinell bearbetning

Maskinell bearbetning i CNC styrda fleroperationsmaskiner, horisontella och vertikala samt CNC styrda bäddfräsar och svarvar sker på LMV samt på vår systerfabrik Preform i Laxå.

Svetsning

Svetsning sker såväl manuellt, delvis mekaniserad samt med svetsrobot.
Svetsmetoder: Mig/Mag/TIG

Ytbehandling

Pulverlackering med femstegs förbehandling sker på systerfabriken Preform i Laxå. Lackering med highsolid färg med fristråleblästring med Steel grit som förbehandling sker på Lmv. För övriga ytbehandlingar använder vi våra samarbetspartner.

Montering

Montering av produkter med hydraulik, pneumatik, el samt styrning med olika styrsystem.