Gasskärning

Vi skär i grovplåt upp till ca 300 mm med gas och har möjligheten att skära plåtar i format 6000 x 2500 mm. Ett brett lagersortiment och en effektiv maskinpark gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva samt snabba leveranser.

Gasskärning är den vanligaste skärningsmetoden för olegerade och låglegerade stål. Förutsättningar för gasskärning är att metallen brinner i oxygen, att metallens antändningstemperatur är lägre än dess smältpunkt och att slaggen har en lägre smältpunkt än metallen.