Montering

Idag monterar vi komplicerade och detaljrika komponenter som kräver hög teknisk kompetens, allt för att korta ned era ledtider ytterligare. Vi har flexibla monteringsstationer som kan både del- och slutmontera Era produkter. Alla detaljer sammanfogas och testas innan slutförpackas enl. kundens specifikation.