Kvalitet

Vi vill alltid kunna erbjuda den bästa kvaliteten på våra produkter. Det förebyggande arbetet är av största vikt för oss, samt att alla anställda har rätt kunskap och information för att kunna förbättra sitt arbete. Löpande i tillverkningsprocessen görs kontroller för att kunna säkerställa kvalitén. Denna kontroll görs på samtliga artiklar såväl som på prototyp och serietillverkning, bara för att vi skall kunna bibehålla en hög och jämn nivå på vår kvalitet.

Kvalitetspolicy

Preform arbetar med avancerad plåtbearbetning och tillverkar plåtprodukter efter kunders specifikationer. Grunden till vår konkurrens-kraft är rätt kvalitet på våra produkter och tjänster som också är en fråga för framtida samarbetsmöjligheter och utökning av vår kundplattform.

 • Vi måste därför gemensamt arbeta för att producera och marknadsföra produkter och tjänster som har rätt kvalitet och hög leveransprecision. Detta skall alltid motsvara och om möjligt överträffa kundernas förväntningar.
 • Nöjda kunder är en väsentlig anledning till återkommande samarbete och därmed grund till god lönsamhet och utvecklingsmöjligheter för all vår verksamhet.

För att uppnå detta måste vi:

 • Förvisa oss om och hörsamma kundernas behov och krav
 • ha målsättning att göra rätt från början
 • uppmuntra till att ta eget ansvar
 • inte acceptera att felaktigheter förs vidare till nästa produktionsled
 • leverera rätt produkter i rätt tid
 • eftersträva efter att endast arbeta med av oss/eller systerföretag godkända leverantörer eller av kund anvisade leverantörer
 • fortlöpande förbättra våra metoder och system
 • klargöra företagets inställning och handlande i kvalitetsfrågor för våra anställda, kunder och leverantörer
 • Vi tillverkar produkter och utför tjänster enligt givna krav och specifikationer
 • Vi levererar enligt överenskommen leveransplan
 • Vi är lyhörda inför kunders behov och önskemål
 • Vi strävar mot ständig förbättring
 • Vi investerar fortlöpande i utrustning och utveckling av personal och organisation
 • Vi håller god ordning i lokaler, anläggningar samt dokument och datasystem

Vi är certifierade i enlighet med: ISO 9001 och ISO 14001